LADDA NER GUIDEN

"Automatisera leverantörs-reskontra med Snowfox.AI"

Utveckling inom Artificiell Intelligens har möjliggjort  betydliga utvecklingssteg för automatiserad leverantörsreskontra.

Genom att för rika inkommande leverantörsfakturor med Snowfox.AI's prognoser kan ni nå 80-90% automationsnivå på nolltid.

I detta guide, kommer vi gå fullständigt igenom vad AI betyder från leverantörsfakturahanterings synvinkel. Du kommer bekanta dig med bl.a: AI:s logik, AI:s kunnighet under fakturahanteringen, koppling med fakturasystemet, sammanhang mellan AI och fakturasystemets egen automation, prissättning samt Snowfox.AI:s implementering.  

I denna guide kommer vi att fördjupa oss med AI:s användning inom leverantörsreskontra. Du kommer att bekanta dig med bl.a: AI:s logik, prestanda, koppling med fakturahanteringssystemet, hur AI och fakturahanteringssystemets egen automatik stöder varandra, hur Snowfox.AI prissätts och levereras. 

Om ni konterar eller placerar attestflöde åt leverantörsfakturorna manuellt, så är den här guiden värd din tid. 

I guiden kommer vi svara åt följande frågor:

  • Varför är det idag så viktigt att automatisera leverantörsreskontra?
  • Hur AI fungerar, självlär sig och utvecklas?
  • Automationsnivån som ni kan förvänta er?
  • Hur AI kopplas med fakturahanteringssystemet?
  • Hur AI och systemets egen automation fungerar parallellt. 
  • När är det dags att implementera AI tiill fakturahantering?
  • Hur prissätts tjänsten?
  • Hur kan AI testas med er egen fakturahistoria?
  • Hur Snowfox levereras?
Visste du att varje manuellt behandlad leverantörsfaktura kostar åt företaget runt 100 SEK eller även mer? Snowfox.AI kan göra samma med bara bråkdel av kostnaden. 

 

LADDAR NER GUIDEN

Författare av guiden
Tuomas


TUOMAS HAAPSAARI
Snowfox.AI

Utav hela Snowfox-teamet, bekantar sig Tuomas mest med kunder och deras leverantörsfakturaprocesser. Han har en lång och bred erfarenhet om automation av leverantörsreskontra i olika system. Tuomas ansvarar över Snowfox tillväct
 
Miikka


MIIKKA SAVOLAINEN
Snowfox.AI


Miikka har över 20 års erfarenhet inom automationslösningar och processutveckling. Han har bekantat sig på nära håll hur automationslösningar har utvecklats hos globala företag och är en pionjär inom ekonomiavdelingars automation. Hos Snowfox ansvarar Miikka över operativ verksamhet.