Uppföljning av koldioxidutsläpp kräver avancerad databearbetning - men vi gör det enkelt för dig

Allt flera organisationer ställer högre mål för nerskärning koldioxidutsläpp genom värdekedjan. För att dessa mål skall nås, måste organisationerna ha en oavbruten och omutbar inblick i deras koldioxinutsläpp.  Carbonfox erbjuder  turn-key -analytik över era utsläpp,  i realtid och helt automatiskt!

Men hur fungerar Carbonfox?

TRÄNING AV AI

AI:n tränas att räkna ut koldioxidutsläpp på basis av leverantrösfakturadata. Dessutom används tredjepartslösningar för att vidare säkerställa hög kvalitet på rapportering. Carbonfox ställer inga krav på fakturahanteringssystemet, ni är redan färdiga att testa oss!

REALTID MATTE

När AI-modellen är tränad och testad, börjar den räkna ut koldioxidutsläppen anefter fakturorna kommer in i flödet.  Carbonfox kräver inga förändingar i fakturahanteringssystemets konfigurationer, vi behöver endast kopior på fakturorna.

CO2-rapporteringens centrala egenskaper

illustration-05-A

Realtid rapportering

Eftersom Carbonfox analyserar CO2-utsläppen anefter fakturorna anländer och hanteras i ert flöde, får ni realtid och kontinuerlig analys över hur era koldioxidutsläpp utvecklas på global nivå

frontpage-illustration (1)

Täckning

Datan som samlas in från fakturor reflekterar verksamheten mellan er och era leverantörer.  Carbonfox iaktar alla inköp och hjälper dig följa upp koldioxidutsläppen i er värdekedja,  mitigera leverantörsrisker och möta intressenternas krav.

testing-illustration

Genomsynlighet

Carbonfox presenterar värdekedjans koldioxidutsläpp på ett lättbegripligt, visualiskt sätt. Med hjälp av företagetsdata och tredjepartstjänster förankras Carbonfox roll som en del av dagligt beslutsfattande i linje med verksamhetens behov. 

Vill du veta mera?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss