LATAA OPAS

Tekoäly ostolaskuprosessin automatisoinnissa

Tekoälyn kehitys on tuonut merkittävän kehitysloikan ostolaskuprosessin automatisointiin. Tänä päivänä ostolaskuprosessi on mahdollista automatisoida yrityksestä riippuen noin 80% - 90%:sti ottamalla tekoäly ostolaskujärjestelmän automaation kylkeen.

Tässä oppaassa käydään hyvin kattavasti läpi, mitä tekoäly ostolaskuprosessin näkökulmasta tarkoittaa. Pääset tutustumaan mm. tekoälyn toimintalogiikkaan, sen kyvykkyyksiin ostolaskujen käsittelyssä, kytkeytymiseen ostolaskujärjestelmään, tekoälyn ja järjestelmän oman automaation yhteispeliin, hinnoitteluun sekä käyttöönottoon.

Mikäli joudutte tiliöimään tai reitittämään ostolaskuja manuaalisesti tarkastajalle, niin tämä opas kannattaa ehdottomasti lukea huolella läpi. 

Oppaassa käydään läpi:

  • Miksi ostolaskuprosessin automatisointi on niin tärkeää tänä päivänä?
  • Miten tekoäly toimii, oppii ja kehittyy?
  • Millaisiin automaatioasteisiin tekoälyn avulla päästään ostolaskujen automaattisessa tiliöinnissä ja reitittämisessä?
  • Kuinka tekoäly kytkeytyy ostolaskujärjestelmän kylkeen?
  • Miten tekoäly ja järjestelmän oma automaatio toimivat rinnakkain?
  • Missä vaiheessa ostolaskuja automatisoiva tekoäly on järkevintä ottaa käyttöön?
  • Ostolaskuja automatisoivan tekoälyn hinnoittelun perusteet
  • Tekoälyn ennustetarkkuuden testaaminen omalla ostolaskuaineistolla
  • Millainen homma tekoälyn käyttöönotto on?

Tiesitkö, että jokainen täysin manuaalisesti käsitelty ostolasku maksaa yritykselle jopa 10€ tai vielä enemmänkin? Tekoäly pystyy automatisoimaan ostolaskujen käsittelyä murto-osalla manuaalityön kustannuksista.

LATAA OPAS ITSELLESI TÄSTÄ

Oppaan tuottajat
Tuomas


TUOMAS HAAPSAARI
Snowfox.AI

Tuomas tapaa jatkuvasti keskikokoisia ja suuria yrityksiä tutustuen heidän tilanteeseensa ostolaskujen käsittelyprosessin näkökulmasta. Hänelle on kertynyt laaja näkemys ostolaskujen käsittelyprosessin automaatioasteista sekä ostolaskujärestelmistä. Tuomas vastaa Snowfoxin kasvusta.
 
Miikka


MIIKKA SAVOLAINEN
Snowfox.AI


Miikkalla on yli 20-vuoden kokemus taloushallinnon automaatioratkaisuista ja prosessien kehityksestä. Miikka on nähnyt vuosikymmenien aikana automaatioratkaisuiden kehityksen ja on ollut ensimmäisinä henkilöinä Suomessa automatisoimassa taloushallinnon prosesseja. Snowfoxissa Miikkan vastuulla on operatiivinen toiminta.