Carbonfox monitoruje uhlíkové emise vzniklé v celém vašem dodavatelském řetězci analýzou toku faktur vašeho dodavatele a databází třetích stran.

Sledujte své globální emise skleníkových plynů (GHG) v reálném čase bez potřeby jakékoli manuální aktivity. Získejte pochopení o rozsahu emisí vaší společnosti a spravujte je a reportujte o nich transparentně v rámci vaší společnosti a zúčastněných stran.

Začněte sledovat a snižovat uhlíkové emise pomocí údajů v reálném čase

Organizace čelí stále přísnějším požadavkům a očekáváním, aby řídily a snižovaly své globální uhlíkové emise. Ke splnění těchto požadavků potřebují společnosti údaje o svých emisích skleníkových plynů v celém jejich dodavatelském řetězci v reálném čase.

Nástroj pro řízení emisí Carbonfox, založený na umělé inteligenci (dále také jako "AI" z angl. "Artificial Intelligence"), automaticky sleduje a analyzuje vaše emise na základě přijatých faktur od vašich dodavatelů a globálních údajů o emisích z ověřených zdrojů. Získejte lepší pochopení svých emisí a můžete tak řídit své podnikání i na základě těchto poznatků.

SNOWFOX_01

Slovy našeho zákazníka

Pomocí umělé inteligence jsme schopni získat komplexní a neustále aktualizovaný přehled o uhlíkové stopě v našem dodavatelském řetězci a použít tyto údaje k řízení snižování uhlíkových emisí v našem hodnotovém řetězci.
Erja Sankari, iLOQ

Erja Sankari

Chief Operating Officer, iLOQ

  • iLOQ

Jak Carbonfox monitoruje uhlíkové emise
v reálném čase?

AI automaticky analyzuje tok vašich dodavatelských faktur a databáze třetích stran, což vám umožní sledovat vaše globální emise.

Nezbytné kroky ke zjištění dat o emisích skleníkových plynů (GHG) vaší společnosti

Krok 1: Shromažďování a analýza údajů

AI prohledá všechny vaše dodavatelské faktury a najde všechny potřebné údaje pro výpočet emisí. Carbonfox také používá údaje třetích stran, jako jsou například globální databáze emisí skleníkových plynů, k určení přesných údajů o emisích a provedení potřebných analýz.

Krok 2: Vytrénování AI

Následně poté, co obdržíme a spojíme data dodavatelů s údaji třetích stran, se AI model vytrénuje pro výpočet emisí vaší společnosti. Carbonfox pracuje s jakýmkoli softwarem pro správu faktur a dokáže číst všechny formáty faktur.

Krok 3: Výpočty v reálném čase

Po vytrénování AI modelu Carbonfox začne vypočítávat emise z přijatých faktur v reálném čase. AI používá emisní faktory pro výpočet toho, kolik emisí skleníkových plynů bylo vytvořeno v rámci celého dodavatelského řetězce na celém světě. AI se neustále učí a přesnost jejích výpočtů se zlepšuje s novými daty.

Krok 4: Reporting

Reporting nejenže podporuje podnikání vaší společnosti, ale také vám poskytuje údaje o globálních emisích, jakož i obchodní a finanční přehledy, které vám umožňují pochopit a řídit globální stopu vašich provozů, zmírnit rizika dodavatelů a reagovat tak na očekávání zúčastněných stran. Emise zobrazujeme také podle kategorií rozsahu ve smyslu GHG protokolu.

Výhody používání Carbonfox při sledování uhlíkových emisí

Už žádné manuální výpočty

AI automaticky shromažďuje, sleduje a analyzuje emise. Rozlučte se se čtvrtletními, pololetními nebo ročními manuálními výpočty a zpětnými analýzami na základě roztroušených a nejednotných údajů. Svému nepřetržitému toku dat můžete důvěřovat.

Přesné údaje v reálném čase

Po celou dobu budete mít přehled o emisích vaší společnosti v reálném čase. Zároveň AI neustále zvyšuje přesnost svých výpočtů. Metodika výpočtů je založena na protokolu o skleníkových plynech.

Transparentní údaje pro rozhodování

Řešení Carbonfox je plně transparentní. Naše metodika byla ověřena třetí stranou. Umělá inteligence je schopna projít každou fakturu a sledovat celou datovou stopu. Tyto údaje jsou pak prezentovány jasným a stručným způsobem, který vám umožní snadno sdílet informace v rámci vaší společnosti a zúčastněných stran. Údaje v reálném čase jsou propojeny s výsledky podnikání a cíli vaší společnosti.

SNOWFOX_04

Jak začít snižovat uhlíkové emise vaší organizace?

 

Existují 2 jednoduché způsoby, jak začít sledovat své uhlíkové emise:

  1. Začněte používat Carbonfox hned teď.

    AI zapojíme do vašeho systému pro správu faktur, vytrénujeme ji na základě historických údajů z faktur vaší společnosti a začneme analyzovat vaše údaje v reálném čase s aktuálními daty. Jelikož AI pracuje na principu zpracování faktur od vašich dodavatelů, neustále se učí a upřesňuje své výpočty. Okamžitě tak získáte komplexní přehled o uhlíkových emisích vaší společnosti a také srovnatelné údaje z hlediska historie.

  2. Otestujte Carbonfox zdarma.

    Carbonfox můžete otestovat s omezeným souborem dat a výsledky si následně prohlédnout díky vizuálnímu reportu. Vezmeme vaše historické údaje z faktur za 3 až 6 měsíců a poskytnout vám report toho, čeho by řešení Carbonfox mohlo dosáhnout s údaji vaší společnosti v reálném provozu. Po bezplatné zkušební verzi je velmi snadné posunout se vpřed s nepřetržitým používáním Carbonfoxu.

Jste připraveni začít sledovat údaje o emisích vaší společnosti?

Chcete se dozvědět více o tom, jak řešení Carbonfoxu funguje a jaké výsledky můžete očekávat při jeho používání? Rádi vám o tom povíme víc. Zanechte nám vaše kontaktní údaje a my se vám brzy ozveme.