Carbonfox monitoruje uhlíkové emisie vziknuté v celom vašom dodávateľskom reťazci analýzou toku faktúr vášho dodávateľa a databáz tretích strán.

Sledujte svoje globálne emisie skleníkových plynov (GHG) v reálnom čase bez potreby akejkoľvek manuálnej aktivity. Získajte pochopenie o rozsahu emisií vašej spoločnosti a spravujte ich a reportujte o nich transparentne v rámci vašej spoločnosti a zainteresovaných strán.

Začnite sledovať a znižovať uhlíkové emisie pomocou údajov v reálnom čase

Organizácie čelia čoraz prísnejším požiadavkám a očakávaniam, aby riadili a znižovali svoje globálne uhlíkové emisie. Na splnenie týchto požiadaviek potrebujú spoločnosti údaje o svojich emisiách skleníkových plynov v celom ich dodávateľskom reťazci v reálnom čase.

Nástroj na riadenie emisií Carbonfox, založený na umelej inteligencii (ďalej tiež ako "AI" z angl. "Artificial Intelligence"), automaticky sleduje a analyzuje vaše emisie na základe prijatých faktúr od vašich dodávateľov a globálnych údajov o emisiách z overených zdrojov. Získajte lepšie pochopenie svojich emisií a môžete tak riadiť svoje podnikanie aj na základe týchto poznatkov.

SNOWFOX_01

Slovami nášho zákazníka

Pomocou umelej inteligencie sme schopní získať komplexný a neustále aktualizovaný prehľad o uhlíkovej stope v našom dodávateľskom reťazci a použiť tieto údaje na riadenie znižovania uhlíkových emisií v našom hodnotovom reťazci.
Erja Sankari, iLOQ

Erja Sankari

Chief Operating Officer, iLOQ

  • iLOQ

Ako Carbonfox monitoruje uhlíkové emisie

v reálnom čase?

AI automaticky analyzuje tok vašich dodávateľských faktúr a databázy tretích strán, čo vám umožní sledovať vaše globálne emisie.

Nevyhnutné kroky na zistenie dát o emisiách skleníkových plynov (GHG) vašej spoločnosti

Krok 1: Zhromažďovanie a analýza údajov

AI prehľadá všetky vaše dodávateľské faktúry a nájde všetky potrebné údaje na výpočet emisií. Carbonfox tiež používa údaje tretích strán, ako sú napríklad globálne databázy emisií skleníkových plynov, na určenie presných údajov o emisiách a vykonanie potrebných analýz.

Krok 2: Vytrénovanie AI 

Následne po tom, ako obdržíme a spojíme dáta dodávateľov s údajmi tretích strán, sa AI model vytrénuje na výpočet emisií vašej spoločnosti. Carbonfox pracuje s akýmkoľvek softvérom pre správu faktúr a dokáže čítať všetky formáty faktúr.

Krok 3: Výpočty v reálnom čase

Po vytrénovaní AI modelu Carbonfox začne vypočítavať emisie z prijatých faktúr v reálnom čase. AI používa emisné faktory na výpočet toho, koľko emisií skleníkových plynov bolo vytvorených v rámci celého dodávateľského reťazca na celom svete. AI sa neustále učí a presnosť jej výpočtov sa zlepšuje s novými dátami.

Krok 4: Reporting

Reporting nielenže podporuje podnikanie vašej spoločnosti, no tiež vám poskytuje údaje o globálnych emisiách, ako aj obchodné a finančné prehľady, ktoré vám umožňujú pochopiť a riadiť globálnu stopu vašich prevádzok, zmierniť riziká dodávateľov a reagovať tak na očakávania zainteresovaných strán. Emisie zobrazujeme aj podľa kategórií rozsahu v zmysle GHG protokolu.

Výhody používania Carbonfox pri sledovaní uhlíkových emisií

Už žiadne manuálne výpočty

AI automaticky zhromažďuje, sleduje a analyzuje emisie. Rozlúčte sa so štvrťročnými, polročnými alebo ročnými manuálnymi výpočtami a spätnými analýzami na základe roztrúsených a nejednotných údajov. Svojmu nepretržitému toku údajov môžete dôverovať.

Presné údaje v reálnom čase

Po celý čas budete mať prehľad o emisiách vašej spoločnosti v reálnom čase. Zároveň AI neustále zvyšuje presnosť svojich výpočtov. Metodika výpočtov je založená na protokole o skleníkových plynoch.

Transparentné údaje pre rozhodovanie

Riešenie Carbonfox je plne transparentné. Naša metodika bola overená treťou stranou. Umelá inteligencia je schopná prejsť každú faktúru a sledovať celú dátovú stopu. Tieto údaje sú potom prezentované jasným a stručným spôsobom, ktorý vám umožní jednoducho zdieľať informácie v rámci vašej spoločnosti a zainteresovaných strán. Údaje v reálnom čase sú prepojené s výsledkami podnikania a cieľmi vašej spoločnosti.

SNOWFOX_04

Ako začať znižovať uhlíkové emisie vašej organizácie?

 

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako začať sledovať svoje uhlíkové emisie:

  1. Začnite používať Carbonfox hneď teraz.

    AI zapojíme do vášho systému na správu faktúr, vytrénujeme ju na základe historických údajov z faktúr vašej spoločnosti a začneme analyzovať vaše údaje v reálnom čase s aktuálnymi dátami. Keďže AI pracuje na princípe spracúvania faktúr od vašich dodávateľov, neustále sa učí a spresňuje svoje výpočty. Okamžite tak získate komplexný prehľad o uhlíkových emisiách vašej spoločnosti a taktiež aj porovnateľné údaje z hľadiska histórie.

  2. Otestujte Carbonfox zdarma.

    Carbonfox môžete otestovať s obmedzeným súborom dát a výsledky si následne pozrieť vďaka vizuálnemu reportu. Vezmeme vaše historické údaje z faktúr za 3 až 6 mesiacov a poskytnúť vám report toho, čo by riešenie Carbonfox mohlo dosiahnuť s údajmi vašej spoločnosti v reálnej prevádzke. Po bezplatnej skúšobnej verzii je veľmi jednoduché posunúť sa vpred s nepretržitým používaním Carbonfox.

Ste pripravení začať monitorovať údaje o emisiách vašej spoločnosti?

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako riešenie Carbonfox funguje a aké výsledky môžete očakávať pri jeho používaní? Radi vám o tom povieme viac. Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám čoskoro ozveme.