Carbonfox spårar ert företags koldioxidutsläpp genom hela logistikkedjan, genom att analysera era leverantörsfakturor samt tredjepartsdatabaser.

Med Carbonfox kan ni följa ert företags globala koldioxidutsläpp i realtid, helt utan manuellt arbete. Verktyget ger er större förståelse för omfattningen av era utsläpp och hjälper er att uppnå transparent hantering och rapportering gentemot såväl interna som externa intressenter.

Spåra och minska era koldioxidutsläpp med realtidsdata

Företag och organisationer ställs idag inför allt strängare krav när det gäller spårning och minskning av globala koldioxidutsläpp. Detta har skapat ett behov av tillgång till realtidsdata över utsläpp genom hela logistikkedjan.

Carbonfox AI-baserade verktyg för hantering av koldioxidutsläpp spårar och analyserar era utsläpp automatiskt, baserat på era leverantörsfakturor samt global utsläppsdata från validerade källor. Verktyget ger er en djupare förståelse för era utsläpp och hjälper er att hantera er verksamhet utifrån dessa insikter.

SNOWFOX_01

Så säger våra kunder

Genom att använda artificiell intelligens kan vi få en heltäckande och kontinuerligt uppdaterad bild av vårt koldioxidavtryck, samt använda denna data för att hantera minskningen av koldioxidutsläppen genom hela logistikkedjan.
Erja Sankari, iLOQ

Erja Sankari

Chief Operating Officer, iLOQ

  • iLOQ

Hur spårar Carbonfox koldioxidutsläpp i realtid?

AI analyserar ert flöde av leverantörsfakturor samt tredjepartsdatabaser automatiskt, så att ni kan följa era utsläpp.

Så här går det till, steg för steg:

Steg 1: Datainsamling och analys

AI går igenom alla era leverantörsfakturor för att hitta den data som är relevant för att beräkna utsläpp. För att uppnå korrekt datainsamling och analys använder Carbonfox även data från tredje part, som databaser för globala utsläpp av växthusgaser.

Steg 2: Utbildning av AI

Med hjälp av den insamlade datan tränas AI-modellen tränas i att beräkna företagets utsläpp. Carbonfox kan läsa alla olika fakturaformat och fungerar med er programvara för leverantörsreskontra, oavsett vilken ni använder.

Steg 3: Beräkningar i realtid

När AI-modellen är färdiglärd beräknar Carbonfox utsläpp från mottagna fakturor i realtid. AI använder emissionsfaktorer för att beräkna hur mycket koldioxidutsläpp som har skapats genom hela logistikkedjan, över hela världen. AI lär sig kontinuerligt av ny data, vilket gör att noggrannheten i beräkningarna hela tiden ökar.

Steg 4: Rapportering

Rapporteringen syftar till att stötta er verksamhet. Ni får kontinuerligt global utsläppsdata samt affärsmässiga och finansiella insikter som hjälper er att förstå och hantera ert globala fotavtryck, minska era leverantörsrisker och möta era intressenters förväntningar. Vi rapporterar utsläpp enligt GHG-protokollets scope-kategorier.

Vilka är fördelarna med att spåra koldioxidutsläpp med Carbonfox?

Inga fler manuella beräkningar

AI samlar in, spårar och analyserar era utsläpp automatiskt. Glöm manuella beräkningar varje kvartal, halvår eller år och bakåtblickande analyser baserade på spridd data. Med Carbonfox har ni ett kontinuerligt dataflöde, som ni kan lita på.

Exakt realtidsdata

Ni kommer alltid att ha en överblick över företagets utsläpp i realtid. AI förfinar ständigt sina beräkningar, vilket gör att de blir noggrannare hela tiden. Metodiken baseras på GHG-protokollet.

Transparent data för beslutsfattande

Carbonfox är helt transparent och vår metodik är verifierad av en tredje part. AI går på djupet på varje faktura och följer hela dataspåret. Datan presenteras sedan på ett tydligt och kortfattat sätt, vilket gör det enkelt för er att dela informationen till såväl interna som externa intressenter. Realtidsdata länkar resultaten direkt till företagets verksamhet och mål.

SNOWFOX_04

Hur kan ni minska koldioxidutsläppen i er organisation?

Det finns 2 enkla sätt att börja spåra era koldioxidutsläpp:

  1. Börja använda Carbonfox nu.

    Vi kopplar in AI till er programvara för leverantörsreskontra, tränar den baserat på er historiska fakturadata och utvecklar realtidsanalyser med aktuell data. Eftersom AI arbetar igenom era leverantörsfakturor lär den sig hela tiden och förfinar sina beräkningar. Ni får omedelbart en heltäckande bild av ert företags koldioxidutsläpp, samt historisk data att jämföra med.

  2. Prova Carbonfox gratis.

    Du kan prova Carbonfox med en begränsad datamängd och en enklare rapportering. Vi utgår från er historiska fakturadata från de senaste 3–6 månaderna och ger er en tydlig bild av vad Carbonfox kan göra för er. Efter den kostnadsfria provperioden kan ni enkelt växla över till att börja använda Carbonfox kontinuerligt.

Redo att börja spåra era koldioxidutsläpp?

Vill do veta mer om hur Carbonfox fungerar och vilken typ av resultat ni kan förvänta er? Vi berättar gärna mer. Lämna dina kontakuppgifter, så hör vi av oss.