Spracúvanie nákupných faktúr je časovo najnáročnejšia úloha na účtovnom oddelení, pretože väčšina činností je stále vykonávaná manuálne. Manuálne účtovanie a smerovanie faktúr je nielen drahé, no zaberá tiež veľa času. Tradičná automatizácia založená na pravidlách dokáže automatizovať len malú časť faktúr.

Umelá inteligencia je schopná tento problém vyriešiť. 

Snowfox.AI automaticky účtuje a smeruje tie faktúry, ktoré sú dnes spracúvané manuálne a zvyšuje tak automatizáciu až do 90 %.

Snowfox.AI - Automation Slovak (5) (1) (3)

Ako funguje automatizácia pomocou AI na účtovnom oddelení?

Snowfox.AI automatizuje účtovanie a smerovanie (priradenie jednotlivých schvaľovateľov a kontrolórov, prípadne celého schvaľovacieho okruhu) tých faktúr, pre ktoré nie je vo vašom AP alebo ERP systéme nastavená automatizácia na základe pravidiel.

Snowfox.AI je možné jednoducho prepojiť s vaším aktuálnym AP alebo ERP softvérom ako prídavný modul.

Umelá inteligencia sa učí z vašich historických údajov o účtovaní a smerovaní, čím okamžite po zavedení zvyšuje automatizáciu faktúr až do 90 %. Na to, aby sa AI vytrénovala, nie je nutné vytvárať žiadne pravidlá.

Slovami našich zákazníkov

Snaha o bezdotykové spracovanie PtP je pre nás nepretržitá cesta. Nakoľko sme trochu bojovali s non-PO faktúrami, sme zvedaví, čo nám táto prediktívna AI prinesie.

Michal Schwarz

Process and Innovation Manager & Business Controller, Atlas Copco

Tento projekt bol naozaj zaujímavý a som obzvlášť prekvapená, aké dobré výsledky sme dosiahli v tak krátkom čase. Bol to očakávaný krok vpred vo vývoji procesu spracúvania nákupných faktúr a inšpiroval celý tím k identifikácii oblastí, kde ešte by sa mala zvýšiť automatizácia. 

Colliers invoice automation AI Basware

Tiina Sollo

Service Director, Colliers

Hneď v prvom mesiaci po implementácii Snowfox.AI sa presnosť predikcií faktúr pokrytých automatizáciou zvýšila na vyše 80 % a momentálne sme už nad 90 %.

Olli-Pekka Kuha

Enterprise Architect, Kiinteistötahkola Ltd

Po implementácii Snowfox.AI sa trvanie našich úloh spojených so spracúvaním faktúr a ich kontrolou na P2P oddelení skrátilo o 4 dni.
Cramo invoice automation AI Basware P2P Snowfox.AI

Katriina Kokko

Financial Systems Manager, Cramo Group

Umelá inteligencia nám umožnila urobiť skok vpred s aktuálnou úrovňou automatizácie. Výsledkom je plynulejšie spracúvanie nákupných faktúr a úspora času.

Katja Somppi

Business Manager, Sarastia

Najväčší hmatateľný vplyv je, že odkedy sme začali používať Snowfox.AI, zdvojnásobil sa počet nákupných faktúr a napriek tomu dokážeme spracúvať všetky faktúry s rovnakým počtom ľudí.
PHM Invoice automation artificial intelligence

Heidi Perälä

Team Lead, PHM Group

Teraz sa so Snowfox.AI približne 90 % našich faktúr smeruje automaticky. Skutočne to prekonalo naše očakávania a výrazne znížilo všetku manuálnu prácu pri spracúvaní došlých faktúr.
Roope Rauhalinna

Roope Rauhalinna

Development Manager, Mehiläinen

Na začiatku som bola veľmi skeptická, či by umelá inteligencia mohla skutočne fungovať a pomôcť nám s prácou na účtovnom oddelení. Niekoľko mesiacov po implementácii som dospela k záveru, že umelá inteligencia Snowfox.AI sa naozaj rýchlo učí a funguje veľmi dobre. Umelá inteligencia skutočne zefektívňuje našu prácu na účtovnom oddelení s predikciami, ktoré vytvára.
Client image

Kristiina Renko

Accounting Specialist, PostNord Finland

Umelá inteligencia už prenikla aj do procesov spracúvania nákupných faktúr a my sme hrdí na to, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť automatizáciu faktúr, ktorú so sebou prináša.
Heidi_Hyyryläinen_Heeros

Heidi Hyyryläinen

Head of Invoice Automation, Heeros

Implementácia umelej inteligencie Snowfox.AI výrazne zvýšila automatizáciu našich nákupných faktúr. Bolo úžasné sledovať, ako umelá inteligencia dokáže automatizovať najnáročnejšie účtovanie a smerovanie nákupných faktúr.
Client image

Pepitta Nyman

Accountant, Versowood

Riešenie umelej inteligencie Snowfox.AI nám výrazne zautomatizovalo spracúvanie nákupných faktúr a prinieslo úsporu nákladov. Veľmi nás teší, že sa výsledky dostavili hneď po implementácii. Bez umelej inteligencie by naša automatizácia nákupných faktúr nebola na súčasnej úrovni.
MANNER_TARU

Taru Manner

Group Financial Controller, Retta

Chceme byť priekopníkom vo využívaní umelej inteligencie a Snowfox.AI nám ponúka skvelú príležitosť. Vďaka ich predpovediam sme dosiahli dobré výsledky, napríklad pri navrhovaní pracovných postupov. Tešíme sa na ich nové inovácie v oblasti umelej inteligencie.
Katja_Aava

Katja Primetta

Business Controller, Aava Medical Center

V spoločnosti Azets sme si hneď po prvom spoločnom zákazníkovi všimli, že spolupráca so spoločnosťou Snowfox.AI je jednoduchá, rýchla a zameraná na výsledky. Naša spolupráca sa neustále prehlbuje a je ľahké pochopiť prečo: spoločnosti Azets a Snowfox.AI majú rovnaký cieľ – našim zákazníkom chceme poskytovať efektívne služby tým najefektívnejším možným spôsobom.
JanneBlomqvist

Janne Blomqvist

Director, Accounting Services, Azets

Naše skúsenosti s umelou inteligenciou sú naozaj sľubné. Potenciál úspor je úprimne neuveriteľný.
Juha Väänänen

Juha Väänänen

CEO, Rillion Finland

Snowfox.AI automaticky smeruje a účtuje naše nákupné faktúry. Skutočne to pomohlo znížiť náklady na spracovanie došlých faktúr na účtovnom oddelení a rovnako tak aj na iných oddeleniach v spoločnosti. Po týchto skúsenostiach by som sa nevedel vrátiť k tomu, ako sme veci robili predtým.
Pasi Vilhunen

Pasi Vilhunen

CFO, Bravedo

Podarilo sa nám zlepšiť kvalitu účtovníctva vďaka tomu, že boli faktúry predkontované pomocou umelej inteligencie.
Renta invoice automation AI Rillion Snowfox.AI

Joel Särkkä

CIO, Renta Group

Je skvelé začať spolupracovať so Snowfox.AI. Vďaka tomuto partnerstvu sme schopní posunúť automatizáciu nákupných faktúr našich zákazníkov na vyššiu úroveň nie len v severských krajinách, ale aj Európe.
heikki-pulli-round-150x150

Heikki Pulli

Sales Director, OpusCapita

 • Atlas Copco
 • Colliers
 • Kiinteistötahkola
 • Cramo Group
 • Sarastia
 • PHM Group
 • Mehiläinen
 • PostNord
 • Heeros
 • Versowood
 • Retta
 • Aava
 • Azets
 • Rillion
 • Bravedo
 • Renta Group
 • Opus Capita

Ako sa AI učí?

icon01-brown
1
ÚDAJE NÁKUPNÝCH FAKTÚR + SÚVISIACE ÚČTOVANIE

Je potrebné získať údaje za obdobie 3 až 12 mesiacov. Tieto informácie získate od spracovateľa faktúr a z AP/ERP systému.

icon02-brown
2
TRÉNING UMELEJ INTELIGENCIE

Umelá inteligencia sa učí účtovať a smerovať faktúry na základe historických údajov nákupných faktúr z vášho systému.

icon03-brown
3
UMELÁ INTELIGENCIA SA PUSTÍ DO PRÁCE

Keď si AI osvojí predchádzajúce údaje, pustí sa do práce a začne predpovedať účtovanie faktúr a schvaľovacie postupy pre prijaté faktúry.

icon04-brown
4
ZÁVEREČNÉ ÚČTOVANIE FAKTÚR

Faktúra prejde cyklom kontroly a schvaľovania, v rámci ktorého sa finálne účtuje a schváli.

icon02-brown
5
AKTUALIZÁCIA UMELEJ INTELIGENCIE

AI sa učí a aktualizuje svoj model pomocou skutočných údajov o účtovaní a údajov o schvaľovacom postupe.

icon06-brown
6
REPORTING

Detailný report je dostupný v reálnom čase a obsahuje informácie o presnosti jednotlivých predpovedí. 

Vlastnosti produktu Snowfox.AI

Automatické účtovanie

AI účtuje faktúry automaticky na základe historických údajov a je tiež schopná účtovať viacriadkové faktúry.


AI spolupracuje s vaším AP/ERP systémom tak, že automatizuje iba tie faktúry, ktoré nemôžete automaticky spracovať pomocou vášho existujúceho systému.

Automatické smerovanie

AI automaticky priradí schvaľovací postup, prípadne jednotlivých schvaľovateľov alebo kontrolórov faktúr. Čím viac AI spracuváva nákupné faktúry, tým sú jej predpovede presnejšie.

Pri predpovedaní schvaľovacieho postupu AI dosahuje správnosť  70 – 95 %.

Reporting v reálnom čase

V reálnom čase môžete sledovať výkonnosť AI.

Prehľady ukazujú to, aké presné sú predpovede účtovania a smerovania AI pre jednotlivú účtovnú dimenziu.

Vyčítavanie referečných údajov

AI nájde chýbajúce informácie vo faktúre XML alebo obrázku a vyplní údaje do správneho poľa faktúry.

AI dokáže vyčítať všetky druhy referenčných dát zo všetkých polí faktúry, ako sú napr. čísla projektov, čísla zmlúv, čísla nákupných objednávok atď.

Rozpoznávanie obrázkov faktúr

Snowfox.AI používa všetky údaje z obrázkov faktúr (napr. PDF) na účely predpovedania. Nevytvárame formát štruktúrovaných údajov z obrázkov faktúr (nevyčítavame štandardné dáta z faktúr, ako sú napr. číslo faktúry, dátumy a pod.), ale analyzujeme celý textový obsah pre predpovede AI.

AI dokáže účtovať a smerovať faktúry automaticky aj v prípade, že dostávame iba obrázky faktúr.

Párovanie objednávok ("PO Matching")

AI nájde chýbajúce čísla nákupných objednávok z údajov a obrázkov faktúr a vyplní potrebné pole objednávky správnym číslom objednávky.

Pre túto funkciu pripravujeme ďalšie novinky!

Bezdotykový proces ("Touchless process")

AI môže presunúť automaticky zaúčtované faktúry priamo do ERP alebo účtovného systému bez schvaľovacieho procesu.

Určením faktúr, ktoré AI zvládne správne spracovať bez akejkoľvek potreby manuálneho zásahu, ušetríte veľké množstvo času.

Presnosť predpovedí AI

Sledujte priemernú presnosť predpovedí umelej inteligencie Snowfox.AI vo všetkých dimenziách faktúr všetkých našich zákazníkov. Tento údaj sa aktualizuje denne.

Snowfox.AI spolupracuje so všetkými AP/ERP systémami

Snowfox.AI sa pripája k vášmu existujúcemu AP alebo ERP systému prostredníctvom pripravených rozhraní. Implementáciou AI výrazne zvýšite úroveň automatizácie nákupných faktúr. Používame dva spôsoby pripojenia: API a SFTP.

Snowfox.AI

icon-all-software

Bezproblémovo funguje so všetkými AP a ERP riešeniami

icon-integration

Integruje sa jednoducho a rýchlo prostredníctvom existujúcich rozhraní

icon-gear

Najpresnejšia AI na automatizáciu faktúr na trhu

Snowfox.AI je možné jednoducho prepojiť so všetkými AP a ERP softvérmi

Ceny na základe výsledkov

Naša cena sa skladá z 3 poplatkov:

icon03-brown

Transakčný poplatok len za správne predikovanú faktúru

Účtujeme len tie faktúry, ktoré AI predpovedá správne. Predpovede sa po finálnom schválení faktúr automaticky kontrolujú a výsledky sú dostupné v analytickom nástroji v reálnom čase.

icon-data-centres

Implementačný poplatok

Nie je nutné robiť veľké a zložité IT projekty, takže náš proces implementácie je rýchly a jednoduchý. Preto naše poplatky za implementáciu nie sú astronomické, ale závisia od vašich individuálnych potrieb.

icon-calendar

Ročný poplatok

Ide o fixný ročný poplatok za predplatné. Tento poplatok používame na pokrytie aktualizácií služieb, zákazníckej podpory a neustáleho vývoja. Suma závisí od zložitosti vášho súčasného systému.

A to je všetko. Tieto tri poplatky sú jediné, ktoré platíte za využívanie Snowfox.AI. Neúčtujeme žiadne hodinové ani denné sadzby.

AI je vždy lacnejšia a rýchlejšia ako manuálne spracúvanie faktúr!

Máte otázku k cenám?


Zanechajte nám správu a my sa vám ozveme!

Prečo by ste mali implementovať AI automatizáciu do vášho P2P procesu?

AI automatizácia je vždy lepšou voľbou ako manuálne spracúvanie nákupných faktúr. A to v každom scenári, ktorý si dokážete predstaviť. Ak však potrebujete ďalšie dôvody na to, aby ste sa o tom presvedčili sami, tu sú štyri dobré dôvody, prečo začať používať AI.

 1. AI automatizuje nemožné: účtovanie a smerovanie faktúr. Automatizujte tie faktúry, ktoré váš AP/ERP systém nedokáže spracúvať automatizáciou založenou na pravidlách.
 2. Šetrí čas manuálnej práce. AI dokáže automatizovať až 90 % manuálnej práce pri spracúvaní nákupných faktúr.
 3. Znižuje náklady na spracúvanie nákupných faktúr. Manuálna manipulácia s faktúrami stojí viac ako 10 € za jednu faktúru. AI urobí rovnakú prácu za zlomok nákladov.
 4. Pomôže vám zjednotiť proces účtovania. Rôzni ľudia účtujú faktúry rôznymi spôsobmi. S AI sú všetky vaše procesy zjednotené a vaše výkazy konzistentné.

3 jednoduché kroky k začatiu používania Snowfox.AI

Implementácia Snowfox.AI je rýchla. Nevyžaduje si IT projekt, keďže sa dá jednoducho prepojiť s existujúcim AP/ERP softvérom.

placeholder_200x200

Krok 1: Skúšobná verzia zdarma

Poskytneme vám bezplatný test schopností AI na vašich historických faktúrach. Potrebujeme iba obrázky faktúr a k ním príslušné účtovanie za obdobie 3 - 12 mesiacov a následne vytvoríme   a otestujeme AI modely za vás.

icon03-brown

Krok 2: Zmluva

Ak ste spokojní s výsledkami testu AI a našimi cenami, môžeme podpísať zmluvu.

icon02-brown

Krok 3: Implementácia

Snowfox.AI sa prepojí s vaším súčasným AP/ERP systémom pomocou našich rozhraní. Proces implementácie trvá 3 až 4 kalendárne týždne.

Vaše súkromie je pre nás dôležité

V Snowfox je ochrana vášho súkromia dôležitá. Môžete sa spoľahnúť, že vaše osobné údaje spracúvame starostlivým a transparentným spôsobom, rešpektujúc vaše právo na súkromie. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime všeobecným nariadením o ochrane údajov a ďalšími právnymi predpismi o ochrane údajov a vždy dodržiavame najlepšie postupy ochrany osobných údajov.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Bezpečnosť a ochranu údajov berieme veľmi vážne 

Tu sú naše najdôležitejšie bezpečnostné prvky.

icon-data-centres

Dátové centrá svetovej triedy

Služba Snowfox.AI je hostovaná v službe Google Cloud. Infraštruktúra Google Cloud je jedným z najbezpečnejších, najdôveryhodnejších a najzabezpečenejších cloudových prostredí na svete.

icon-encryption

Šifrovanie údajov

Vaše údaje chránime pomocou zabezpečených serverov a šifrovaním údajov počas interných a externých prenosov údajov. Údaje ukladáme v zašifrovanej podobe v našich databázach a dátových skladoch.

icon-eu

Údaje sú uložené v rámci EÚ/EHP

Vaše údaje uchovávame bezpečne. Všetko sa ukladá a prenáša v zašifrovanej forme v rámci EÚ/EHP a pravidelne vytvárame zálohy. Týmto spôsobom zaisťujeme, že vaše cenné informácie zostanú v bezpečí, nech sa deje čokoľvek.

icon-security

Prvotriedna bezpečnosť dát

Vývojový tím Snowfox má certifikované skúsenosti s informačnou bezpečnosťou. Zároveň vykonávame každoročný bezpečnostný audit treťou stranou, ktorý pokrýva technické zabezpečenie a súvisiace procesy. To zaisťuje, že naša služba je bezpečná a je vyvíjaná a udržiavaná s vysokou úrovňou bezpečnosti.

Požiadajte o bezplatný test a pozrime sa spolu na to, aká presná dokáže byť Snowfox.AI s vašimi faktúrami!